Výzva je jednoduchá: Postavte elektrickú formulu a zúčastnite sa v nej pretekov!

Projekt Greenpower inšpiruje mladých ľudí k záujmu o STEM (veda, technika, inžinierstvo, matematika) a k rozvoju zručností pre 21. storočie.