O nás

Greenpower je populárny a úspešný vzdelávací projekt, ktorý vznikol za účelom rozvinúť nadšenie detí a mladých ľudí pre vedu a techniku a podporiť tak prípravu budúcej pracovnej sily pre potreby priemyslu v 21. storočí.

Projekt vznikol vo Veľkej Británii (1999), každoročne sa ho zúčastňuje viac než 10 000 študentov od základných škôl až po univerzity, nielen v Británii ale aj v zahraničí (USA, Čína, Singapur, JAR, Poľsko, India atď.)

V projekte je pred tímy žiakov a študentov postavená výzva: navrhnúť a zostaviť zo stavebnice) elektrické auto, s ktorým sa potom zúčastní pretekov. Súťažný tím v nižších kategóriách tvorí zvyčajne jedna trieda (zvyčajne od 6 do 20 žiakov).

Projekt pomáha odomknúť potenciál a vzbudiť nadšenie pre vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) prostredníctvom nadšenia a neopakovateľných výziev a zážitkov z pretekov elektrických automobilov. Okrem toho sa v priebehu projektu žiaci učia najpodstatnejšie „soft skills“ a zručnosti pre 21. storočie.

Greenpower vznikol z dôvodu riešenia problému budúceho nedostatku kvalifikovaných inžinierov v priemysle, pretože neustále klesal počet študentov prejavujúcich záujem o profesionálnu dráhu v inžinierskej profesii.

To, že projekt existuje už 10 rokov, stále rastie, rozširuje sa aj iných krajín po celom svete a dokázal pritiahnuť a udržať veľa silných sponzorov z oblasti priemyslu a IT sektoru (Siemens, iBMW, Ford Lockheed Martin a.i.) značí, že tento systém dokáže napĺňať stanovené ciele a je dlhodobo udržateľný.

Zároveň o kvalite projektu svedčia aj pozitívne ohlasy organizácii venujúcich sa kariérnemu poradenstvu v krajinách, kde projekt prebieha.