Potenciálne prínosy projektu pre Slovensku

Projekt Greenpower sa zameriava na prípravu študentov pre pracovný trh v znalostnej ekonomike. Pripravuje ich na “neistý a rýchlo meniaci sa svet”. Podporuje také nástroje myslenia, ktoré pomáhajú sa vyrovnať danou dobou.

Projekt Greenpower dokáže žiakom pomerne verne načrtnúť ich budúci svet práce a učiteľom ukázať smer, ktorým sa transformuje rola učiteľa vo vzdelávaní a to všetko atraktívnou a zábavnou formou.

Automobilový pretekársky tím v projekte Greenpower totiž verne simuluje činnosť malej inovatívnej technologickej firmy fungujúcej v konkurenčnom prostredí. K víťazstvu v pretekoch vedú dobré inovácie. Dieťa takto zábavnou formou už v 5. ročníku pochopí základné princípy sveta práce v ktorom bude fungovať. Učenie mu dáva potom iný zmysel.

V projekte sa mení rola učiteľa a stáva sa sprievodcom žiaka za poznaním. Podporuje vznik blokového vyučovania, personalizovaného vzdelávania, využívania mentoringu. Projekt takto dokáže prispievať k postupnej a potrebnej transformácii vzdelávacieho procesu na školách, ktoré sa zapoja do projektu.

Projekt je univerzálny, lebo pod jednou organizáciou vznikajú vysokoškolské, stredoškolské a projekty tímov zo základných škôl. Projekt takto navzájom prepája školy a podporuje ich spoluprácu pri výchove a rozvoji technických talentov. Táto spolupráca preukázateľne prináša výsledky pre všetky zúčastnené strany.