Prečo je Greenpower jedinečný

Je to overený projekt, ktorý napĺňa svoje ciele a je dlhodobo udržateľný. Vo vzdelávaní je málo takto dlho fungujúcich vzdelávacích projektov.

Podstatou dlhodobého úspechu projektu spočíva v tom, že dokáže žiakov podchytiť už od 4. – 5. ročníka ZŠ a postupne, prostredníctvom viacerých na seba nadväzujúcich výziev ich dlhodobo viesť k inžinierskej profesii, ukončenej stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním. Takýto spôsob získavania mládeže pre techniku sa ukazuje oveľa efektívnejším, ako jednorázové náborové kampane zamerané na techniku.

Projekt nie je len súťaž, dokáže vytvárať komplexný vzdelávací ekosystém, ktorý organicky dopĺňa vzdelávanie na školách a dáva učeniu zmysel. Prepája základné školy so strednými a vysokými školami. Na druhej strane spája školy, podnikateľov a podniky, samosprávy ale aj rodičov žiakov.

Sila Greenpower spočíva aj v atraktivite projektu. Dokáže na seba naviazať a spolupracovať s inými vzdelávacími organizáciami a ich projektmi a vytvárať tak bohatý ekosystém navzájom prepojených projektov na podporu STEM.

Projekt Greenpower sa zameriava aj na rozvoj tzv. mäkkých zručností, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vlastností pracovníka v 21. storočia. Cielene podporuje a rozvíja napr. prácu v tíme, vytrvalosť, zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, kreativitu, odolnosť, nadšenie a zvedavosť.

Projekt Greenpower sa dokázal organicky integrovať so školskými vzdelávacími plánmi a vytvoril tak platformu, pre nepriamy, no účinný a fungujúci spôsob, ako môžu zástupcovia priemyslu ovplyvňovať vzdelávanie na školách.

Má prepracovaný systém podpory a služieb učiteľom a žiakom, ako aj kontrolu dosiahnutia stanovených cieľov. Projekt poskytuje aj kvalitné a overené vzdelávacie materiály.

Projekt dokáže viesť žiakov k hľadaniu riešení, ako môže technológia prispieť k riešeniu problémov životného prostredia. V projekte Greenpower sú študenti vedení k tomu, že technológia je nástroje na riešenie problémov, nie je samotným cieľom. Greenpower vedie študentov pri návrhoch svojich projektov, aby sa zamýšľali nad dopadom technológii na životné prostredie.

Projekt je sa postupne zaradil medzi známe a rešpektované vzdelávacie projekty (GB, USA, Čína, a.i). Je mu venovaná dostatočná mediálna pozornosť. Do propagáciu projektu sa zapájajú verejne známe osobnosti (napr. podpora Alžbety II.). Finálne kolo pretekov sa uskutočňuje na skutočných pretekárskych okruhoch (napr. Goodwood, Indianapolis, atď.), kde sa zúčastňuje rádovo tisíce ľudí (žiaci a študenti, rodičia, podporovatelia).