O projekte

Britský projekt Pôvodná myšlienka patrí organizácii Greenpower Education Trust, ktorá vznikla vo Veľkej Británii v roku 1999. Vychádzala z akútneho nedostatku kvalitných inžinierok a inžinierov na trhu práce. Hlavným cieľom je podporiť záujem o vedu a techniku prostredníctvom motoristického športu. Projekt funguje už 24 rokov. Procesom prejde ročne viac ako 10 000 detí po celom svete. Zapája sa aj množstvo silných sponzorov z oblastí automobilového priemyslu a IT biznisu. U nás na Slovensku je to najmä Nadácia VolksWagen, alebo aj Siemens a Voltia.

Filozofia projektu Greenpower Možnosť spoznať inžinierstvo a pritom trénovať dôležité zručnosti pre 21. storočie, učiť deti cez vlastnú skúsenosť cenné lekcie o elektrine, materiáloch, matematike, ale aj o fyzike, navrhovaní a dizajne. Nadradeným zámerom je priniesť do spoločnosti ľudí, ktorí majú inžinierske nastavenie mysle, schopnosť vidieť problém, či navrhnúť jeho riešenie. Formovať generácie, ktoré vedia spolupracovať, kriticky myslieť alebo dať konštruktívnu spätnú väzbu, keď je potrebná. Tento vzdelávací balíček je vo svojej podstate podporou dlhodobo udržateľnej vedy a inovácií, čo je jeho nespornou výhodou. „Našim veľkým cieľom je prepájanie projektu a škôl so silnými partnermi z oblastí vedy, automobilového priemyslu, či inovácií, na ktorých sa obraciame. Vítame aj iniciatívu firiem, ktorým sa projekt zdá zmysluplný a majú záujem o spoluprácu, chcú nám ponúknuť vlastnú expertízu, workshop či finančnú podporu. Najväčší zmysel nám dáva, keď ponúkneme deckám možnosť stretnúť sa s inovatívnym prostredím a na vlastnej koži zažiť užitočnosť inžinierskeho, či vedeckého procesu. To je pre nich, aj pre nás najväčšou motiváciou..“ hovorí Martin Knotek, spoluzakladateľ a lektor.

Navrhni, postav a pretekaj Všetky tímy pracujú od začiatku projektu s tromi hlavnými výzvami: NAVRHNI, POSTAV (zostav zo stavebnice) a PRETEKAJ. Školy, ktoré sa do projektu zapoja vytvoria tím žiakov, ktorý má za úlohu do určitého termínu poskladať z dielov spoločnosti Greenpower elektrickú formulu. Žiaci a žiačky teda zostavia základnú konštrukciu, karosériu, elektroinštaláciu a motokáru následne spojazdnia. Súčasťou projektu je aj tréning a príprava na samotné preteky, nachádzanie prípadných problémov a práca na riešeniach. Projekt nie je len súťažou, ale aj komplexným vzdelávacím ekosystémom. Výhodou je vzájomné prepájanie škôl s prostredím podnikateľov, podnikov ale aj samospráv, či neziskového sektora.